ประวัติความเป็นมา
โค้งมรณะ-ถ้ำกระแซ
 ประวัติทางรถไฟสายมรณะ
เรื่องราวการสร้างรางรถไฟ
ประวัติป้ายหยุดรถไฟ
 ประเภทเส้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟ
ตารางเดินป้ายหยุด
แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำกระแซ
สะพานถ้ำกระแซ
การไหว้พระถ้ำกระแซ
การเดินเที่ยวบนรางรถไฟ
การเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟ
การเดินทางด้วยรถยนต์
 
 
 
 

การเดินทางด้วยรถไฟ

ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายใต้/ทางรถไฟสายตะวันตก/ทางรถไฟสายมรณะ

รหัส  : 4072

ชื่อภาษาไทย  : ถ้ำกระแซ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thamkrasae

ชื่อย่อภาษาไทย : แซ.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : TKS.

ชั้นสถานี : ป้ายหยุดรถไฟ

ระบบอาณัติสัญญาณ : ไม่มี

พิกัดที่ตั้ง : ติดกับสะพานรถไฟ และถ้ำกระแซ

ที่อยู่  : บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

ขบวนรถ/วัน:จอด 7 ขบวน รถท้องถิ่น รถธรรมดา รถรวม และรถจัดเฉพาะ(บางครั้งคราว)

ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ประมาณ 100 คน

สถานีก่อนหน้า : ที่หยุดรถไฟลุ่มสุ่ม

สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟท่ากิเลน

สถานีถัดไป : สถานีรถไฟวังโพ

ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 190.79 กิโลเมตร

ห่างจากสถานีธนบุรี : 173.87 กิโลเมตร

ปล.1 ป้ายหยุดรถไฟนี้มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 สถานที่ โดยใช้ข้อมูลจำเพาะร่วมกัน ยะเว้นระยะห่างจากสถานีกรุงเทพ/สถานีธนบุรี

   

ปล.2 พิกัดระยะห่างจากสถานีกรุงเทพ/สถานีธนบุรีนี้ อ้างอิงตามตำแหน่งของป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ(เดิม) ฝั่งสถานีรถไฟกาญจนบุรี


ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟถ่ำกระแซ

แห่งที่ ชื่อ ระยะห่างจากสถานีธนบุรี บริเวณที่ตั้ง ฝั่งของสะพาน การเดินรถไฟ

1 (เก่า) ถ้ำกระแซ 173.87 กม. สวนไทรโยค กับรีสอร์ท ฝั่งทางสถานีรถไฟกาญจนบุรี ยังใช้งานอยู่

สะพานถ่ำกระแซ ยาว 450.06 ม.

2 (ใหม่) ถ้ำกระแซ 174.32กม. ร้านค้า ไกล้ถ่ำกระแซ ฝั่งทางสถานีรถไฟน้ำตก ยังใช้งานอยู่

   

เที่ยวไป มีจำนวน 5 ขบวน หยุดสถานี 4 ขบวน

ขบวนรถ ต้นทาง ถ้ำกระแซ ปลายทาง หมายเหตุ

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

ท485 กาญจนบุรี 06:08- 07.37  น้ำตก 08:20 ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

เดิมเดินรถระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก)

ธ257  ธนบุรี 07.45 -11.53  น้ำตก 12.35

พ915 กาญจนบุรี 10:25- 11.53  น้ำตก 12:35  พ่วงกับขบวน 257 ธบ.-าต.

ธ259  ธนบุรี 13.55 -17.50  น้ำตก 18.30

น909  กรุงเทพ 06:30  ไม่จอดสถานนี้ น้ำตกไทรไยคน้อย 11:30  เดินรถเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

       

เที่ยวกลับ

มีจำนวน 4 ขบวน หยุดสถานี 3 ขบวน


ขบวนรถ ต้นทาง ถ้ำกระแซ ปลายทาง หมายเหตุ

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

ธ260  น้ำตก 05.20- 05.56  ธนบุรี 09.50

ธ258  น้ำตก 12.55- 13.26  ธนบุรี 17.40

ท486  น้ำตก 15:30- 16.09  กาญจนบุรี 17:33  ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

เดิมเดินรถระหว่างสถานีน้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุก )


น910 น้ำตกไทรไยคน้อย 14:25  ไม่จอดสถานนี้ กรุงเทพ 19:25  เดินรถเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง /ที่ยว / ส= รถสินค้า ท= รถท้องถิ่น


ขบวนรถไฟเฉพาะชั้น 3 ขบวน 485 ขบวน 257 ขบวน 259

ออก มาถึง ออก มาถึง ออก มาถึง

กรุงเทพฯ (ธนบุรี) 7:50- 13:55

ตลิ่งชัน 7:59- 14:10

ศาลายา 08:16- 14:24

นครปฐม 08:53 -14:54

หนองปลาดุก 09:15- 15:11

ท่าเรือน้อย 09:50- 15:47

กาญจนบุรี 06:08- 10:30- 16:19

สะพานข้ามแม่น้ำแคว 06:15 -10:44- 16:33

วังเย็น 06:46 -11:15- 17:03

บ้านเก่า 07:05- 11:23 -17:20

ท่ากิเลน 07:19- 11:37- 17:33

ถ้ำกระแซ 07:36 -11:51- 17:50

วังโพธิ์ 07:49- 11:52- 18:01

เกาะมหามงคล 08:01- 12:05- 18:13

น้ำตก 08:20- 12:20- 18:30

   

ขบวนรถไฟเฉพาะชั้น 3 ขบวน 260 ขบวน 258 ขบวน 486

ออก มาถึง ออก มาถึง ออก มาถึง

น้ำตก 05:20- 12:50 -15:15

เกาะมหามงคล 05:35- 13:02- 15:32

วังโพธิ์ 05:46 -13:15- 15:58

ถ้ำกระแซ 05:57- 13:27- 16:10

ท่ากิเลน 06:14- 13:43- 16:28

บ้านเก่า 06:28 -13:56 -16:42

วังเย็น 06:45- 14:12- 17:01

สะพานข้ามแม่น้ำแคว 07:14 -14:36- 17:31

กาญจนบุรี 07:21 -14:48- 17:41

ท่าเรือน้อย 07:50 -15:16- 18:17

หนองปลาดุก 08:22- 15:52- 18:50

นครปฐม 09:01- 16:28

ศาลายา 09:22 -17:03

ตลิ่งชัน 09:39- 17:22

กรุงเทพฯ(ธนบุรี) 9:50 -17:35

       

 

     

 

 

 

                                                                                             เว็บไซต์ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ ดูแลโดยนางสาวกัญญาภัค แซ่ไหล

Gmail: kanyapaksaselai@gmail.com

 กัญญาภัค แซ่ไหล    080-398-0689

Free Web Hosting