ประวัติความเป็นมา
โค้งมรณะ-ถ้ำกระแซ
 ประวัติทางรถไฟสายมรณะ
เรื่องราวการสร้างรางรถไฟ
ประวัติป้ายหยุดรถไฟ
 ประเภทเส้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟ
ตารางเดินป้ายหยุด
แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำกระแซ
สะพานถ้ำกระแซ
การไหว้พระถ้ำกระแซ
การเดินเที่ยวบนรางรถไฟ
การเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟ
การเดินทางด้วยรถยนต์
 
 
 
 
     ตารางเดินป้ายหยุด

ตารางเดินรถป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ

*ข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563[2]

เนื่องจากป้ายหยุดรถทั้ง 2 ยังมีการใช้งานอยู่ ตารางเวลาเดินรถป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซนี้อาจเกิดความสับสน จึงมีการอ้างอิงตามตำแหน่งของป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ(ใหม่) ฝั่งสถานีรถไฟน้ำตกเป็นหลัก

   

ถ้าต้องการทราบเวลาเดินรถไฟของป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ(เดิม) ฝั่งสถานีรถไฟกาญจนบุรี ในเที่ยวไปให้ลบเวลาลงในตารางประมาณ 2-5 นาที ส่วนในเที่ยวกลับให้บวกเวลาเพิ่มประมาณ 2-5 นาที

      

 

 

 

 

 

                                                                                             เว็บไซต์ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ ดูแลโดยนางสาวกัญญาภัค แซ่ไหล

Gmail: kanyapaksaselai@gmail.com

 กัญญาภัค แซ่ไหล    080-398-0689

Free Web Hosting