ประวัติความเป็นมา
โค้งมรณะ-ถ้ำกระแซ
 ประวัติทางรถไฟสายมรณะ
เรื่องราวการสร้างรางรถไฟ
ประวัติป้ายหยุดรถไฟ
 ประเภทเส้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟ
ตารางเดินป้ายหยุด
แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำกระแซ
สะพานถ้ำกระแซ
การไหว้พระถ้ำกระแซ
การเดินเที่ยวบนรางรถไฟ
การเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟ
การเดินทางด้วยรถยนต์
 
 
 
 

ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟ

ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ

แห่งที่ ชื่อ ระยะห่างจากสถานีธนบุรี บริเวณที่ตั้ง ฝั่งของสะพาน การเดินรถไฟ

1  (เก่า) ถ้ำกระแซ 173.87 กม. สวนไทรโยค กับรีสอร์ท ฝั่งทางสถานีรถไฟกาญจนบุรี ยังใช้งานอยู่ สะพานถ่ำกระแซ ยาว 450.06 ม.

2   (ใหม่) ถ้ำกระแซ 174.32กม. ร้านค้า ไกล้ถ้ำกระแซ ฝั่งทางสถานีรถไฟน้ำตก ยังใช้งานอยู่

      

 

     

 

 

 

                                                                                             เว็บไซต์ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ ดูแลโดยนางสาวกัญญาภัค แซ่ไหล

Gmail: kanyapaksaselai@gmail.com

 กัญญาภัค แซ่ไหล    080-398-0689

Free Web Hosting