ประวัติความเป็นมา
โค้งมรณะ-ถ้ำกระแซ
 ประวัติทางรถไฟสายมรณะ
เรื่องราวการสร้างรางรถไฟ
ประวัติป้ายหยุดรถไฟ
 ประเภทเส้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งป้ายหยุดรถไฟ
ตารางเดินป้ายหยุด
แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำกระแซ
สะพานถ้ำกระแซ
การไหว้พระถ้ำกระแซ
การเดินเที่ยวบนรางรถไฟ
การเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟ
การเดินทางด้วยรถยนต์
 
 
 
 

ประวัติป้ายหยุดรถไฟ

ป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซ (อังกฤษ: Thamkrasae Railway Station) เดิมใช้ชื่อ"สะพานถ้ำกระแซ" อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก - สถานีรถไฟน้ำตก) 

       

หรือทางรถไฟสายตะวันตก ป้ายหยุดรถไฟตั้งอยู่บริเวณสะพานถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผาที่มีความยาวกว่า 450 เมตร เปิดใช้งานเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

หรือทางรถไฟสายตะวันตก ป้ายหยุดรถไฟตั้งอยู่บริเวณสะพานถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผาที่มีความยาวกว่า 450 เมตร เปิดใช้งานเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

  

เที่ยวไป

มีจำนวน 5 ขบวน หยุดสถานี 4 ขบวน


ขบวนรถ ต้นทาง ถ้ำกระแซ ปลายทาง หมายเหตุ

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

ท485 กาญจนบุรี 06:08 07.37 น้ำตก 08:20 ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

เดิมเดินรถระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก)


ธ257 ธนบุรี 07.45 11.53 น้ำตก 12.35

พ915 กาญจนบุรี 10:25 11.53 น้ำตก 12:35 พ่วงกับขบวน 257 ธบ.-าต.

ธ259 ธนบุรี 13.55 17.50 น้ำตก 18.30

น909 กรุงเทพ 06:30 ไม่จอดสถานนี้ น้ำตกไทรไยคน้อย 11:30 เดินรถเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

          

เที่ยวไป

มีจำนวน 5 ขบวน หยุดสถานี 4 ขบวน


ขบวนรถ ต้นทาง ถ้ำกระแซ ปลายทาง หมายเหตุ

ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง

ท485 กาญจนบุรี 06:08 07.37    น้ำตก 08:20 ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

เดิมเดินรถระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก)


ธ257  ธนบุรี 07.45 11.53   น้ำตก 12.35

พ915  กาญจนบุรี 10:25 11.53   น้ำตก 12:35   พ่วงกับขบวน 257 ธบ.-าต.

ธ259   ธนบุรี 13.55 17.50   น้ำตก 18.30

น909  กรุงเทพ 06:30   ไม่จอดสถานนี้ น้ำตกไทรไยคน้อย 11:30   เดินรถเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

     

 

 

 

                                                                                             เว็บไซต์ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ ดูแลโดยนางสาวกัญญาภัค แซ่ไหล

Gmail: kanyapaksaselai@gmail.com

 กัญญาภัค แซ่ไหล    080-398-0689

Free Web Hosting